D-U-N-S číslo

D-U-N-S číslo

Dňa 23.11.2015 nám bolo oficiálne pridelené D-U-N-S číslo. V súčasnej globálnej ekonomike sa stalo D-U-N-S číslo štandardom identifikácie hospodárskych subjektov na celom svete. Je to 9 miestne číslo, prostredníctvom ktorého sa sledujú väzby medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami, ústredím a pobočkami. Systém je používaný najvplyvnejšími svetovými organizáciami. Je uznávaný, odporúčaný a vyžadovaný viac než 50 svetovými priemyselnými a obchodnými zoskupeniami, Európskou komisiou, OSN, vládami USA a Austrálie.