Kontakt

Kontakt

Ak aj Vy evidujete neuhradené pohľadávky, využite naše služby a získajte svoje peniaze od dlžníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle alebo emailom. Radi sa s Vami stretneme a poskytneme Vám bližšie informácie o nami poskytovaných službách.

PROTOURION Slovakia, s.r.o.

Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
Slovensko

Spoločnosť:
info@protourion.sk
+421 2 21 00 28 81
Facebook Linked In

Obchodné oddelenie:
sales@protourion.sk

Inkaso pohľadávok:
inkaso@protourion.sk
+421 2 21 00 28 88
+421 2 21 00 28 87 – ak máte dlh v Consumer Finance Holding a.s.
+ 421 2 21 00 28 86 – ak máte dlh v Slovak Telekom, a.s.

Rýchly kontakt

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, poskytujem svoje osobné údaje (meno, priezvisko, názov spoločnosti, e-mail alebo telefón) dobrovoľne a udeľujem svoj súhlas na spracovanie osobných údajov. Poskytnuté osobné údaje prostredníctvom kontaktného formuláru na webstránke www.protourion.sk bude Spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. využívať na spätné kontaktovanie osoby, ktorá prejavila záujem o informácie o Spoločnosti, jej produktoch, príp. ponuky prác,.... a ďalšie informácie súvisiace priamo a/alebo nepriamo s činnosťou Spoločnosti Protourion Slovakia, s.r.o.. Súhlas so spracúvaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti.