Skoré inkaso >

Kontaktovanie Vašich zákazníkov ešte počas splatnosti faktúr

Odkup pohľadávok >

Protourion je pripravený analyzovať a odkúpiť portfólio pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie >

Kontakt s dlžníkom je realizovaný prostredníctvom upomínania

Súdne vymáhanie >

Vymáhanie pohľadávky pomocou advokátskej kancelárie

Inkaso a vymáhanie pohľadávok

PROTOURION Slovakia, s.r.o. je skúsená spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti inkasa a manažmentu pohľadávok. Našim cieľom je poskytovať prvotriedne služby na celom území Slovenska, ktorých výsledkom je účinné vymoženie pohľadávok s prihliadnutím na existujúce obchodné vzťahy.

Postup pri vymáhaní pohľadávok

Svoju prácu vykonávame výborne vďaka súhre viacerých skutočností. Základom inkasnej kancelárie je skúsený tím, ktorý disponuje finančným a právnym vzdelaním, bohatými skúsenosťami, pracovnými metódami a moderným softvérom na správu pohľadávok.

Využitím týchto znalostí ako aj využívaním najmodernejších trendov ponúkame precízne spravovanie akéhokoľvek množstva pohľadávok a vysokú efektivitu pri ich uspokojovaní. Dôraz dávame na maximálnu flexibilitu a individuálny prístup ku klientom vrátane tvorby špecifických riešení a postupov.

Staráme sa o Vaše pohľadávky intenzívne.

Protourion Slovakia, s.r.o., člen Asociácie slovenských inkasných spoločností ASINS


Protourion Slovakia, s.r.o., IČO: 36752681, zapísaná v OR BA I, oddiel: Sro, vložka č. 45076/B