Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Je službou klasického „vymáhania“ pohľadávok. Kontakt s dlžníkom je realizovaný prostredníctvom písomného a telefonického upomínania, zasielania SMS správ a osobného kontaktovania.

Účelom služby je zabezpečenie zaplatenia dlžnej sumy od dlžníka v krátkom čase.

Komunikáciu s dlžníkmi zabezpečujú skúsení špecialisti, čo je zárukou vysokej profesionality v spôsobe komunikácie. Taktiež si uvedomujeme, že dlžníci sú zároveň aj Vašimi zákazníkmi, s ktorými by ste radi udržali aj naďalej korektné vzťahy. Všetky kroky, ktoré vykonáva naša spoločnosť za účelom zaplatenia pohľadávky sú striktne v súlade so všetkými právnymi a etickými normami platnými na území Slovenska a Európskej únie.

Tak ako k všetkým našim službám, poskytujeme aj pri mimosúdnom inkase pohľadávok pravidelné správy o stave pohľadávok v dohodnutých intervaloch.

Mám záujem

Protourion Slovakia, s.r.o., člen Asociácie slovenských inkasných spoločností ASINS