Nový člen v ASINS

Nový člen v ASINS

Naša spoločnosť sa stala členom Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS). ASINS je záujmové združenie právnických osôb, s cieľom propagácie dobrého mena najvýznamnejších profesionálnych spoločností zaoberajúcich sa inkasom pohľadávok. Členstvom v ASINS deklarujeme naše dodržiavanie právnych predpisov a etických princípov v oblasti vymáhania pohľadávok. 

Správu o vstupe do Asociácie slovenských inkasných spoločností zverejnila ASINS na svojej stránke dňa 15.1.2016.

Viac informácií nájdete na www.asins.sk.