Odkup pohľadávok

Odkup pohľadávok

Predaj pohľadávok je riešenie ktoré prináša našim zákazníkom rýchle speňaženie pohľadávok, zbavenia sa „zlých“ portfólií pohľadávok, ktorých vymoženie je komplikované a nákladné.

PROTOURION je pripravený analyzovať a odkúpiť portfólio pohľadávok.

Okamžité speňaženie pohľadávok prináša pre spoločnosť nasledujúce výhody:

  • okamžitá hotovosť;
  • žiadne dodatočné náklady s mimosúdnym, či súdnym vymáhaním pohľadávok;
  • transparentný partner, ktorý s odbornou starostlivosťou spracuje Vašich dlžníkov.

Mám záujem

Protourion Slovakia, s.r.o., člen Asociácie slovenských inkasných spoločností ASINS