Prenájom značky

Prenájom značky

Jedná sa o prenájom loga našej spoločnosti. Prostredníctvom informácie na vystavených faktúrach informujete svojich zákazníkov, že o Vaše pohľadávky sa stará profesionálna firma. Štandardne sa jedná o pečiatku s logom našej spoločnosti a upozornenia, že ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, táto sa aicky posúva na vymáhanie špecializovanej inkasnej agentúre Protourion Slovakia. Účelom tejto služby je predchádzať nezaplateným faktúram. Takýmto spôsobom vopred "varujete" Vašich zákazníkov - potenciálnych neplatičov o tom, že budú kontaktovaní našou spoločnosťou, ak si svoje záväzky nebudú platiť riadne a včas. Výhodou je najmä fakt, že prevencia je lacnejšia ako následné riešenie neuhradených faktúr (časová a nákladová náročnosť).

Mám záujem

Protourion Slovakia, s.r.o., člen Asociácie slovenských inkasných spoločností ASINS