Preverenie potenciálneho partnera

Preverenie potenciálneho partnera

Táto služba Vám umožní spoznať Vášho potenciálneho obchodného partnera ešte pred realizáciou obchodu / dodaním služieb a tovarov. Preverenie realizujeme v troch úrovniach:

  • preverenie v našich databázach i na platených portáloch, ku ktorým máme svoj prístup
  • preverenie fyzickou obhliadkou v mieste podnikania Vášho potenciálneho partnera na území SR
  • preverenie fyzickou obhliadkou v mieste podnikania Vášho potenciálneho partnera v zahraničí
Táto služba je čím ďalej tým dôležitejšia z hľadiska uistenia sa, že za dodanie tovaru, či služieb Vám bude aj zaplatené. V súčasnosti je bežné, že dobre fungujúca a prosperujúca spoločnosť sa dostane do platobnej neschopnosti a následne konkurzu, likvidácie, či reštrukturalizácie takmer zo dňa na deň.


Protourion Slovakia, s.r.o., člen Asociácie slovenských inkasných spoločností ASINS