Profit z nezaplatených záväzkov?

Profit z nezaplatených záväzkov?

Stáva sa často že nedostatok financií riešia niektorí podnikatelia tzv. dodávateľským úverom (nezaplatením pohľadávok), tu Vám prinášame jeden jednoduchý príbeh z reálneho života.

Spoločnosť XY, s.r.o. si objednala, tak ako veľa krát v minulosti od spoločnosti AB, s.r.o. službu. Objednávateľ bol s výkonom dodávateľa veľmi spokojný, veď aj vďaka jeho službe mohol prevádzkovať prosperujúcu firmu. Spoločnosť AB, s.r.o. ako obvykle vykonala službu v termíne a za dohodnutých podmienok. Spoločnosť XY, s.r.o. a jej zamestnanci vyslovili veľkú spokojnosť. Tá by bola aj na druhej strane, až na to, že úhrada neprišla v termíne splatnosti. Išlo o sumu vo výške 2400 €. Nasledovali viaceré telefonáty, mailová i listová komunikácia. Dokonca došlo i k stretnutiu a prísľubom ohľadom úhrady, jednoducho také interné vymáhanie pohľadávok. Napriek výbornej komunikácii peniaze stále na účet nedorazili. Možno by sa dohadovali až dodnes, keby sa spoločnosť AB nerozhodla dlh riešiť cez PROTOURION Slovakia a využiť jej služby vymáhania pohľadávok. Tá po krátkej analýze dlžníka cez verejne dostupné a interné zdroje sa rozhodla riešiť situáciu súdnou cestou. Podala návrh na platobný rozkaz, a ten bol v krátkom čase vydaný. Od momentu vydania platobného rozkazu mal dlžník záujem situáciu rýchlo vyriešiť - spoločnosť kontaktoval právny zástupca spoločnosti XY, s.r.o. ohľadom dohody o úhrade, kde dlžná spoločnosť žiadala o odpustenie úrokov z omeškania. Veriteľ chcel zostať aj napriek všetkým pocitom ústretový, tak sa rozhodol odpustiť 50% z úrokov z omeškania. Dlžník tak nakoniec zaplatil „iba“ nasledovnú sumu:

Neuhradené faktúry 2 400,00 €
Krátený súdny poplatok 6,70 €
Trovy právneho zastúpenia 217,76 €
Úroky z omeškania (50%) 52,17 €
SPOLU 2 676,63 €

Ak by sa dlžník neumúdril jeho výdavky by narástli minimálne o tieto čiastky

Ostatok súdneho poplatku 137,30 €
Trovy právneho zastúpenia 116,86 €
Úroky z omeškania (50%) 52,17 €
Náklady na súdneho exekútora 580,00 €
SPOLU 3 562,96 €

Dlžník by teda zaplatil navyše 48 %  za 8 mesiacov starý dlh, ktorý sa navyše zbieral len postupne.

Záver z tohto reálneho príbehu si vie spraviť každý sám. Tento sa končí happyend-om, jedným z dôvodov bolo aktívne konanie veriteľa a zverenie problému s vymáhaním pohľadávky profesionálom.

PS: spolupráca pokračuje, dokonca bez platby vopred, pod dohľadom inkasnej agentúry. 

Protourion Slovakia, s.r.o., člen Asociácie slovenských inkasných spoločností ASINS