Skoré inkaso

Skoré inkaso

Skoré inkaso je určené pre spoločnosti s väčším počtom faktúr respektíve odberateľov (od 20 viac). Jedná sa o pravidelné kontaktovanie Vašich zákazníkov ešte počas splatnosti faktúr, počas ktorého sa kultivovaným spôsobom dozvieme od Vášho zákazníka, či konkrétna faktúra bude uhradená včas a presne.

Účelom služby je zabezpečenie včasnej úhrady všetkých Vašich faktúr odberateľmi.

V prípade výskytu problému so zaplatením faktúry Vás budeme o všetkých zistených skutočnostiach okamžite informovať. K službe skoré inkaso, tak ako k všetkým našim službám, poskytujeme našim klientom pravidelné správy o stave pohľadávok v dohodnutých intervaloch. Prevencia je vždy lacnejšia ako následné riešenie vzniknutej situácie.

Mám záujem

Protourion Slovakia, s.r.o., člen Asociácie slovenských inkasných spoločností ASINS