Súdne vymáhanie pohľadávok

Súdne vymáhanie pohľadávok

Pri neúspešnom vymožení dlžnej sumy v mimosúdnom inkase pohľadávok, ponúkame Vám pokračovanie vo vymáhaní Vašej pohľadávky prostredníctvom našej advokátskej kancelárie. Dôležité je správne stanovenie vhodnosti využitia súdneho inkasa pohľadávok. Cenovú ponuku na súdne vymáhanie Vám zašleme k jednotlivému prípadu pred začatím súdneho vymáhania pohľadávok. Po jej schválení zahájime súdne konanie.

Slovenská republika sa v roku 2002 pripojila  ku krajinám, ktoré zaviedli možnosť alternatívneho riešenia sporov – inak, než pred štátnymi súdmi. Stalo sa tak schválením zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Umožnilo sa tak fyzickým a právnickým osobám obrátiť sa s riešením sporov na ustanoveného rozhodcu stáleho rozhodcovského súdu, čo v konečnom dôsledku prináša výhody v krátkosti časového obdobia, na odbornej úrovni a bez vynaloženia zbytočne vysokých nákladov na súdne vymáhanie pohľadávok.

Rýchlosť konania zvýši vymožiteľnosť práva aj v prípadnom exekučnom konaní.

Mám záujem

Protourion Slovakia, s.r.o., člen Asociácie slovenských inkasných spoločností ASINS