Účtovníctvo

Účtovníctvo

Malý alebo stredný podnik má jedinečné, silné stránky a dennodenne čelí viacerým výzvam. Najúspešnejšie malé a stredné podniky sú tie, ktoré majú dobrú rovnováhu medzi profesionálnym vedením, zodpovedným vlastníctvom a zdravou dynamikou.
Chápeme túto dynamiku a máme nástroje a skúsenosti, ktoré Vám pomôžu optimalizovať pozitívne sily vo Vašom podniku a predvídať a minimalizovať riziká, či negatívne vplyvy v podnikaní. Je dôležité myslieť za hranice súčasnosti a poskytovať dlhodobú hodnotu. Pomáhame budovať dlhotrvajúcu hodnotu Vášho podniku. 

Manažérske účtovníctvo

Účtovníctvo môžeme definovať ako systém informácií v peňažnom vyjadrení o činnosti podniku a jeho výsledku. Účtovníctvo je častokrát vnímané len ako zákonná povinnosť, no pre podnikateľa je to nástroj riadenia. Ako to je u Vás?

Manažérske účtovníctvo nemá zákonne stanovenú formu. Údaje slúžia pre internú potrebu spoločnosti, ktorá sa ním zaoberá. Poskytuje trojrozmerný pohľad na podnikanie, ktoré uľahčí prijímanie dôležitých rozhodnutí.

Všetky podniky, aj malé a stredné, potrebujú dobrú finančnú správu, ktorá podá vedeniu spoločnosti jasný obraz a fakty potrebné k rozhodovaniu v kľúčových situáciách. Tieto informácie vedia dať odpoveď pri situáciách ako sú: žiadosť o úver, prijímanie nového spoločníka, predaj spoločnosti, alebo jej časti, rozhodovanie o nových investíciách a podobne. 

Sme schopní zabezpečiť riešenia na mieru, a uistiť Vás, že finančná správa je transparentná, aktuálna a presná. Nezáleží na veľkosti, či zameraní Vášho podniku, sme tu, aby sme Vám pomohli!

Pri výkone našich činností vždy zabezpečujeme vysokú kvalitu služieb. Všetko, čo potrebujete, aby ste dodržali všetky zákonné povinnosti a tvorili organizačné stratégie a efektívne riadili riziká a v prvom rade, aby ste realizovali svoje podnikateľské zámery môžete dosiahnuť iba vďaka svojej snahe a správnym rozhodnutiam, ktoré Vám pomôže prijímať najmä manažérske účtovníctvo.

Daňové účtovníctvo 

Nie je ľahké podnikať, keď je zložité nielen podnikateľské prostredie, ale neustále sa mení aj legislatívne prostredie. Všetky podniky, aj malé a stredné, sú čím ďalej tým viac vystavené novým trendom v daňovej oblasti, nie iba lokálne ale aj globálne. Chápanie daňovej správy, špecializované odborné zručnosti a hlboké znalosti odvetvia Vám pomôžu zostať konkurencieschopní.

Mám záujem