Hlavný zámer

Hlavný zámer

PROTOURION je špecialista na manažment pohľadávok a súvisiacich služieb

PROTOURION rieši pohľadávky intenzívne

Spravíme všetko, čo je v našich silách pre zákonné vymoženie pohľadávky, nevzdáme sa na polceste. Kroky plánujeme v krátkych intervaloch, aby bol tlak na dlžníka primerane intenzívny.

PROTOURION stráži nízke náklady a preferuje profesionálny outsourcing pri dodávaní služieb pred inhouse riešeniami

Vykonávame služby spojené s manažmentom pohľadávok cez profesionálnych partnerov, ktorých manažujeme.

PROTOURION podáva excelentné výkony s jasnou snahou o zisk

Vytvorený zisk vkladáme do motivácie zamestnancov, na vlastný rozvoj a odmenu investorov.

PROTOURION vytvára pre zamestnancov motivujúce prostredie

Hľadáme zodpovedné osoby, rovnako za úspech, ako aj neúspech.

PROTOURION používa vlastný realizačný softvér, ktorý sústavne zdokonaľuje

Spoľahlivý realizačný softvér je náš hlavný pracovný nástroj.

PROTOURION je významnou inkasnou agentúrou na Slovensku

Vieme pripraviť individuálne riešenia pre rodinnú firmu i nadnárodnú spoločnosť

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prečo sa rozhodnúť pre spoločnosť PROTOURION?

 • mnohoročné skúsenosti a výborné výsledky
 • vzdelaný, skúsený a motivovaný manažment
 • prvý krok do 24 hodín od prevzatia pohľadávky
 • zaistenie dlhu
 • právnici s dlhoročnou špecializáciou na oblasť pohľadávok
 • individuálny prístup ku klientom aj dlžníkom
 • efektívna komunikácia s klientmi prostredníctvom reportov
 • úprava obchodnej dokumentácie súvisiacej s dlhom a následne efektívne vymoženie pohľadávky
 • denne aktualizovaná databáza firiem a súkromných osôb na Slovensku
 • inkasní špecialisti komunikujú plynule po anglicky
 • proces inkasa pohľadávok je automatizovaný, avšak prístup ku klientovi je individuálny
 • postupy vyhodnocujú špecialisti na právo, ekonomiku a psychológiu
 • člen Asociácie slovenských inkasných spoločností ASINS -
 • komplexný prístup

Naším hlavným cieľom je zbaviť Vás nutnosti zdĺhavej a nákladnej komunikácie s Vašimi dlžníkmi a umožniť Vám tak sústrediť všetky prostriedky na hlavný predmet Vašej obchodnej činnosti.

Dlžník a jeho záväzok sú od prevzatia pohľadávky až po pripísanie peňazí na Váš účet výlučne našou starosťou. My zabezpečíme vymáhanie pohľadávky, ako aj ostatné, špecializované služby (advokát, právnik, notár, zastupovanie pred súdom, exekúcia, atď.). V prípade mandátnej správy pohľadávky zostávajú vo Vašom vlastníctve.

Protourion Slovakia, s.r.o., člen Asociácie slovenských inkasných spoločností ASINS