CASH CRUNCH

CASH CRUNCH

V poslednej dobe sa v prostredí podnikových financií vyskytuje častejšie pojem CASH CRUNCH. Jedná sa o taký stav spoločnosti, keď má taký nedostatok hotovosti, ktorý začína mať vplyv na činnosti podniku. 

CASH CRUNCH nemusí nevyhnutne znamenať, že spoločnosť krachuje; môže to jednoducho znamenať, že potrebujú premeniť nelikvidný majetok na hotovosť. 

Spoločnosti potrebujú hotovosť na nákup zariadenia, zaplatiť mzdy zamestnancom, zaplatiť dodávateľom, ... Ak spoločnosť prekonáva CASH CRUNCH môže mať problémy práve s platením týchto pravidelných výdavkov. 

Ako môže spoločnosť riešiť CASH CRUNCH? Väčšina spoločností sa obráti na poskytovateľov úverov s účelom zvýšiť si hotovosť. Problémom môže byť v tomto prípade, že požičiavanie na dlh môže byť príliš nákladné, ak spoločnosť nemá pozitívny rating. Iným riešením je rozhodnúť sa pre predaj časti majetku spoločnosti s cieľom zvýšenia hotovosti, čo môže byť zdĺhavé a často býva predaj majetku z veľkou stratou. 

Najvhodnejším riešením je mať CASH FLOW pod neustálou kontrolou rovnako na strane výdavkov, ako aj príjmov.

Protourion Slovakia, s.r.o., člen Asociácie slovenských inkasných spoločností ASINS